Next Majlis After
: : :
Days Hrs Min Sec

Masjid Hakemul ummat ,jamiatul Abrar,Bjhedi
  • javascript photo gallery

Live Broadcasting


Weekly Majalis Schedule


Tamam Aalam Pahle Bilkul Na Paid Tha Phir Allah T'aala ke Paida karne se Maujood Huwa
Ghusl me 3 farz Hain, (1) Munh Bhar Ke Kulli Karna Agar Roze se na ho
Namaz me 51 Sunnate Hain, Qayam me 11 Sunnaten Hain, (1)Takbeer e Tahreema ke Waqt Seedha Khada Hona Yani Sar Ko Zameen ki Taraf Na jhukana
71 Bade Gunah jinme se ak gunah bhi Jahannam me le jane ke liye kafi hai, (1) Haqarat se Kisi par Hansna
Gunah Karne se 27 Qism Ke Nuqsan Dunya me Pesh Aate Hain , (1) Gunah Karne Se Aadmi ilm e deen Se Mahroom Ho jata Hai
07-Nikah Sunnat Ke Mutabiq Kejye- Mufti Muhammad Mujahid Khairabadi, 25/12/2022
Aham TalemaatStay Updated

Subscribe for the latest
updates and articles

Your Opinion / Message